Zamyslenie na dnes

O pokladoch v nebesiach

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde ...
Čítaj ďalej

Biblia

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.

Čítaj ďalej …

Príbehy z Biblie nájdeš aj na facebooku

O pokladoch v nebesiach

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde ...
Čítaj ďalej

O prísahe

33 Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. 34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ...
Čítaj ďalej

Pánova modlitba

9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 10 príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš ...
Čítaj ďalej

 

Nasledovanie Krista

Kniha Nasledovanie Krista je po Svätom písme najrozšírenejšou a najčítanejšou knihou svetovej literatúry. Myšlienky Nasledovania Krista ovplyvňujú a formujú ľudí vo všetkých kútoch sveta už dlhých takmer šesť storočí.

Chráň sa prílišnej dôvernosti

"Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek" (Sir 8, 22), ale raď sa s človekom múdrym a bohabojným. S mladíkmi a s ľuďmi, ktorých nepoznáš, sa mnoho nezapodievaj. Boháčom nelichoť a nechodievaj rád k veľkým ...
Čítaj ďalej

Chráň sa márnych nádejí a vypínavosti

Márne niekto svoju nádej zakladá na ľuďoch alebo iných tvoroch. Nehanbi sa slúžiť iným z lásky k Ježišovi a zdať sa chudobným na tomto svete. Nespoliehaj sa na seba, ale založ všetku svoju ...
Čítaj ďalej

O nezriadených žiadostiach

Kedykoľvek si človek niečo nezriadené zažiada, hneď je vo svojom vnútri znepokojený. Pyšní a lakomí nikdy nemajú pokoj. Chudobní duchom a pokorní nachádzajú pravý pokoj. Človek, ktorý sebe ešte celkom neodumrel, ľahko upadá do pokušenia ...
Čítaj ďalej

Večerné slovko dona Bosca

Vždy večer, prv než sa išlo späť, na konci jednoduchej modlitby, sa don Bosco prihováral svojim chlapcom.

Večerné slovka nájdeš aj na facebooku

Eva a jablko

V Maroku medzi púštnymi kmeňmi sa traduje tento príbeh o dedičnom hriechu. Eva sa prechádzala po rajskej záhrade, keď sa k nej priblížil had. „Zjedz toto jablko,“ vraví jej. Eva poučená Bohom, odmietla ...
Čítaj ďalej

Každý sme ceruzkou, ktorou Boh píše príbeh

24 ročný chlapec, ktorý cestoval vlakom so svojím otcom sa pozeral von z okna a kričal: „Otec pozri na tie nádherné stromy! A ako utekajú dozadu, to je úžasné!“ Otec sa len usmieval a bolo vidno, že ...
Čítaj ďalej

Každý nový deň je príležitosťou k spáse

Na konci budeme mať pravdepodobne mnoho výhovoriek, prečo sme v živote nemohli vykonať viac dobra. Ale určite sa nebudeme môcť vyhovoriť na to, že sme mali málo príležitostí ...
Čítaj ďalej

 

Veselosť, modlitba a sväté prijímanie

„Buďte veselí, ale vaša veselosť nech je pravdivá ako veselosť svedomia, v ktorom niet hriechu.“ (Sv. don Bosco)

Chorá babka

Ochorela babka na dedine a ako posledné želanie mala, aby jej zavolali kňaza. Mladí však zavolali lekára, ktorý ju prezrel a zistil, že s babkou to nie je až také zlé.

„Kto to bol?“ pýta sa babka, keď lekár odišiel?

„Lekár.“

„No, ja som si to hneď myslela. Na kňaza si priveľa dovoľuje.“

Vysvedčenie

Zhovárajú sa dvaja žiaci:

„Keď som ukázal otcovi vysvedčko, zbil ma dvakrát.“

„Prečo dvakrát?“

„No najprv preto, lebo bolo na ňom veľa zlých známok a potom ešte raz, lebo si všimol, že to vysvedčenie bolo jeho.“

Modlitba

Anička sa modlí:

„Pane Bože, prosím Ťa, urob zo mňa dobré dievčatko.“

Na chvíľu sa zamyslí a dodá: „Hmm no nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“