Sv. Maximilián Kolbe

Sv. Maximilián Kolbe sa narodil v Zduńskej Woli pri meste Lódz v Poľsku. Vstúpil do rehole františkánov. V reholi vážne ochorel, dostal turbekulózu. Vyliečil sa, ale po celý život zostal krehkým na tele. Ešte pred kňazskou vysviackou založil Hnutie Nepoškvrnenej. Potom, čo dosiahol doktorát z teológie, začal sa venovať šíreniu hnutia cez časopis Rytier Nepoškvrnenej. Zanedlho sa vyformovala 800-členná komunita mužov. Bola najväčšou mužskou komunitou na svete.

Čítaj ďalej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.