Chráň sa prílišnej dôvernosti

„Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek“ (Sir 8, 22), ale raď sa s človekom múdrym a bohabojným.

S mladíkmi a s ľuďmi, ktorých nepoznáš, sa mnoho nezapodievaj.

Boháčom nelichoť a nechodievaj rád k veľkým pánom.

Spolčuj sa s pokornými a prostými, s nábožnými a mravnými ľuďmi a hovor s nimi a poučných veciach.

Nebuď dôverný k niektorej žene, ale vo všeobecnosti všetky dobré ženy porúčaj Bohu.

Len voči Bohu a anjelom sa usiluj byť dôverný a ľudskej známosti sa stráň.

Lásku treba mať ku každému, ale nie dôvernosť.

Neraz sa stáva, že neznáma osoba len tak svieti dobrou povesťou, ale keď ju bližšie spoznáme, mizne jej pôvab pred očami bystrého pozorovateľa.

Koľko ráz si myslíme, že sa iným zavďačíme, keď sa s nimi stýkame, no stáva sa, že sa im čoraz väčšmi znepáčime, keď vidia naše nedostatky a slabosti.

 

Myšlienky z knihy – Nasledovanie Krista (Tomáš Kempenský)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.