O čítaní Svätého písma

Vo Svätom písme hľadaj pravdu, nie výrečnosť.

Každú knihu Svätého písma treba čítať v tom zmysle, v akom bola napísaná.

Hľadajme vo Svätom písme radšej úžitok než jemnosť reči.

Jednoduché náboženské knihy čítajme rovnako radi ako učené a hlboké.

Nech ťa nemýli, či spisovateľ bol slávny, alebo nie, či bol viac alebo menej vzdelaný, ale číra láska k pravde nech ťa vedie k čítaniu.

Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí.

„Lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky“ (Ž 117, 2)

Boh hovorí k nám rozmanitým spôsobom a nehľadí na ľudskú osobu.

Naša všetečnosť je nám často na prekážku pri čítaní Svätého písma, keď chceme chápať a rozoberať miesta, ktoré by sme mali jednoducho prijať.

Ak chceš mať z čítania osoh, čítaj pokorne, úprimne a s vierou a nikdy nechci mať povesť učenca.

Rád sa vypytuj a mlčky počúvaj slová svätých, váž si aj podobenstvá starších, lebo nepodávajú ich bez príčiny.

 

Myšlienky z knihy Nasledovanie Krista (Tomáš Kempenský)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.