Pokorne zmýšľaj o sebe

Každý človek prirodzene túži po vedomostiach, ale čo osoží vedomosť bez bázne Božej?

Keby som vedel všetko, čo je na svete, a nemal by som lásky, čo by mi to všetko pomohlo pred Bohom, ktorý ma bude súdiť zo skutkov?

Mnoho rečí dušu nenasýti, ale dobrý život občerstvuje ducha a čisté svedomie poskytuje veľkú dôveru v Boha.

Čím viacej vieš a čím dokonalejšie, tým prísnejšie budeš za to súdený, ak nebudeš svätejšie žit.

„Nenamýšľaj si, radšej sa boj“ (Rim 11, 20), a priznaj svoju nevedomosť.

Prečo sa vyvyšuješ nad druhých, veď mnohí ľudia sú učenejší a v zákone zbehlejší?

Nič si nenamýšľať a o druhých vždy dobre zmýšľať a vysoko si ich vážiť, je veľká múdrosť a dokonalosť.

Keby si aj videl, že niekto hreší a dopúšťa sa ťažkých priestupkov, ani tak sa nesmieš pokladať za lepšieho, lebo nevieš, dokedy budeš môcť zotrvať v dobrom.

Krehkí sme všetci, ale ty nikoho nepokladaj za krehkejšieho, ako si sám.

Myšlienky z knihy Nasledovanie Krista (Tomáš Kempenský).

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.