O prísahe

33 Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. 34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa. 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.

Evanjelium podľa Matúša – Biblia.sk

Eva a jablko

V Maroku medzi púštnymi kmeňmi sa traduje tento príbeh o dedičnom hriechu.

Eva sa prechádzala po rajskej záhrade, keď sa k nej priblížil had.

„Zjedz toto jablko,“ vraví jej. Eva poučená Bohom, odmietla.

„Zjedz toto jablko,“ nalieha had, „musíš byť ešte krajšia, aby si sa viac páčila Adamovi.

„To nepotrebujem,“ hovorí Eva. „Veď on aj tak nemá inú ženu okrem mňa.“

Had sa zasmial: „Jasné, že má.“

Eva mu neuverila, a tak ju odviedol na kopec, na ktorého vrchole bolo jazero.

„Skrýva sa v tejto jaskyni, Adam ju tam ukryl pred tebou.“

Eva sa sklonila nad hladinu a uvidela v nej obraz krásnej ženy. V tej chvíli sa rozhodla zjesť jablko, ktoré jej ponúkol had.

Podľa toho istého marockého kmeňa sa do raja vráti každý, kto v odraze vodnej hladiny spozná svoj obraz a stratí strach zo samého seba.