Našiel som ťa

Vystúpil som na stanici jedného veľkého mesta, roky som tam žobral a žil v chudobe. Raz som sa dotkol ramena jedného človeka a prosil som ho o pár drobných.  Keď sa tento muž otočil a ja som sa mu pozrel do tváre, zarazil som sa. Spoznal som v ňom svojho starého láskavého otca: „Otče, nepoznáš ma?! Som tvoj syn.“ Otec ma objal a zvolal:  „Našiel som ťa, konečne som ťa našiel. Tak dlho som ťa hľadal. Všetko, čo mám je tvoje.“ – „Ľudia, pomyslite si, že ja tulák, som stál pred svojim otcom, žobrajúc o pár korún, zatiaľ čo môj otec ma celý ten čas hľadal, aby mi dal všetko, čo mal.“

Príbeh z knihy – Denná cesta k Otcovi