Prosba o odpustenie

Mladá žena sa ponáhľala po ceste a nechtiac vrazila do malého chlapca. Usmiala sa a povedala: „Dúfam, že som ti neublížila. Je mi to ľúto, odpusť prosím.“ Malý chlapec na ňu s údivom hľadel.

Keď žena odišla povedal kamarátovi: „To je prvý raz, čo ma niekto prosil o odpustenie. Ver mi, žeby som  za to dal aj svoj nový bicykel.“

Výchova ide najrýchlejšie cez príklad.

 

Príbeh z knihy – Denná cesta k Otcovi

O odplate

38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. 41 Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.

Evanjelium podľa Matúša – Biblia.sk

Nezabiješ

Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: Blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.

Evanjelium podľa Matúša – Biblia.sk