Fetišizmus peňazí je nová modla

Na sociálnu nerovnosť dlhodobo upozorňuje pápež František. „Uctievanie starovekého zlatého teľaťa našlo svoju novú a bezcitnú podobu vo fetišizme peňazí a diktatúre ekonómie bez tváre i skutočne ľudského zámeru. Svetová kríza, ktorá zasahuje financie a ekonómiu, poukazuje na pramene ich nerovnováhy, predovšetkým na nedostatok antropologického zmýšľania, čo ľudskú bytosť redukuje na jedinú z jej potrieb: na konzum,“ napísal Svätý Otec v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium v roku 2013.

„Takáto nerovnováha má svoj pôvod v ideológiách, ktoré obraňujú absolútnu autonómiu trhov a finančné špekulácie. Dlh i rastúce úroky vzďaľujú jednotlivé krajiny od praktických možností využitia vlastnej ekonomiky a ľudí od dosiahnutia reálnej kúpnej sily. K tomuto všetkému sa pridáva rozvetvená korupcia a egoistické vyhýbanie sa plateniu daní, ktoré nadobudlo celosvetové rozmery.“

„Často chýba jasné povedomie o problémoch, ktoré doliehajú predovšetkým na vylúčených. Oni tvoria väčšinu planéty, sú to miliardy ľudí. Dnes sa spomínajú v medzinárodných politických a ekonomických debatách, ale napriek tomu sa zdá, že ich problémy sa pokladajú za prívesok , za otázku, ktorá sa kladie takmer z povinnosti alebo okrajovo. Keď príde na konkrétne činy, často zostávajú na poslednom mieste.“

„Mnohí odborníci, komentátori, komunikačné prostriedky a centrá moci sa nachádzajú ďaleko od nich – „vylúčených“, v izolovaných mestských oblastiach, bez priameho kontaktu s ich problémami. Vo svojom živote a myslení vychádzajú z pohodlia takého rozvoja a kvality života, ktoré nie sú dostupné pre väčšinu svetovej populácie.“

„Obviňovať demografický rast a nie extrémy a selektívny konzumizmus niektorých ľudí je spôsob, ktorý problémy nerieši. Tak sa niektorí pokúšajú legitimizovať súčasný model rozdeľovania, v ktorom si menšina prisudzuje právo takej miery spotreby, ktorú by nebolo možné zovšeobecniť, pretože planéta by nedokázala pojať odpadky pochádzajúce z tejto spotreby.“  Zdôraznil František v encyklike Laudato si. Zdôraznil tiež nutnosť viesť „dialóg politiky a ekonomiky za plnosť ľudskosti“.

Zdroj: Katolícke noviny