Rozhovor so svokrom

Dcéra privedie domov predstaviť rodičom svojho milého. Keď sa mladík ocitne osamote so svojim budúcim svokrom, ten sa ho pýta:
„Čím sa živíš, chlapče?“
„Študujem náboženstvo.“
„Hmm, a ako chceš zarobiť na poriadny dom?“
„Sústredím sa na svoje štúdium a Boh nás zaopatrí.“
„Aha, a za čo chceš kúpiť mojej dcére pekný snubný prsteň?“
„Sústredím sa na svoje štúdium a Boh nás zaopatrí.“

Takto to pokračuje dookola – chlapec stále opakuje, že Boh ich zaopatrí.
Keď to už otec vzdá a chlapec odíde, príde do miestnosti manželka a pýta sa, ako to išlo.

Otec hovorí: „No, to chlapča nemá žiadnu perspektívnu prácu, ani poriadne plány do budúcna, ako nejakú zohnať. Jediná potešujúca správa je, že si myslí, že Boh som ja“.

Povolanie prvých učeníkov

Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho. O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho syna, a jeho brata Jána, ako so svojím otcom Zebedejom opravovali na lodi siete. Aj ich povolal a oni hneď nechali loď aj otca a nasledovali ho.

Evanjelium podľa Matúša z Biblia.sk