Svedomie

„Mám čisté svedomie, plnil som len rozkazy predstavených,“ takto vypovedal pred vojnovým tribunálom vojak, ktorý chladnokrvne poslal desaťtisíce ľudí na smrť.

„Nemám čisté svedomie, pretože už dva mesiace som dlžná odpoveď na list,“ zveruje sa žena kolegyni.

Čo je to svedomie? Teória hovorí, že je to vedomie alebo pocit mravnej zodpovednosti za vlastné konanie. Alebo: svedomie je ako hodinky. Každému je celkom jasné, že hodinky sú spoľahlivé len vtedy, keď sú správne nastavené podľa všeobecne uznávaného času. Alebo kompas, ak má ukazovať správny smer musí byť zmagnetizovaný primeraným spôsobom. Často je svedomie ako učiteľ: niekedy vás pochváli, inokedy varuje, ale niekedy i napomína a trestá.

Chráň ho, ošetruj, očisťuj a spresňuj podľa Boha a Evanjelií.

Príbeh z knihy – Denná cesta k Otcovi