O nezriadených žiadostiach

Kedykoľvek si človek niečo nezriadené zažiada, hneď je vo svojom vnútri znepokojený.

Pyšní a lakomí nikdy nemajú pokoj. Chudobní duchom a pokorní nachádzajú pravý pokoj.

Človek, ktorý sebe ešte celkom neodumrel, ľahko upadá do pokušenia a podlieha mu aj vo veciach malých a nepatrných.

Duchom nestály, telesnosťou ovládaný a na zmyselnosti náklonný sa ťažko môže celkom odtrhnúť od pozemských žiadostí.

A preto často pociťuje smútok, keď sa od nich odpútava, a ľahko sa rozčúli, keď mu niekto odporuje.

Ale keď dosiahne, po čom túži, hneď pocíti výčitky svedomia, že poslúchol svoju náruživosť, ktorá neprináša hľadané uspokojenie.

Opravdivý pokoj srdca dosiahneme vtedy, keď sa vzoprieme náruživostiam, a nie, keď im budeme holdovať.

Niet teda pokoja v srdci človeka telesného, ktorý sa zapodieva len vonkajšími vecami, pokoj je len v srdci, ktoré sa horlivo venuje duchovným veciam.

Myšlienky z knihy Nasledovanie Krista (Tomáš Kempenský)